Ketua STEI Hamfara Menjadi Narasumber di Digital Economy FEST 2022

Ketua STEI Hamfara Ibu Siti Murtiyani,Ph.D menjadi salah satu narasumber dalam rangkaian acara digital economy fest 2022 yang diadakan oleh Febi An Nur