Wisuda STEI Hamfara Angkatan XI

Loading Events

STEI Hamfara Akan mengadakan Wisuda EKonomi Islam angkatan XI

Sebuah sistem pendidikan tinggi yang sejak awal pendiriannya didesain untuk membentuk sarjana ekonomi Islam yang berkepribadian Islam dan menguasai tsaqafah Islam, yang dicapai melalui sistem pengajaran dengan kurikulum yang khas, yang dikembangkan dari perpaduan kurikulum pengajaran ekonomi konvensional dan kurikulum ekonomi Islam yang berbasis aqidah dan syariah Islam, yang kemudian disempurnakan dengan pengajaran tsaqafah dan pembinaan mahasiswa dengan sistem pesantren,

Mulai tahun 2014/2015 lalu, Hamfara telah memutuskan untuk mengintegrasikan kurikulum pengajaran tsaqafah Islam di pesantren kedalam kurikulum induk STEI Hamfara. Karenanya, sejak tahun itu, semua tsaqafah seperti bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqh Muamalah dan sebagainya yang semula diajarkan di pesantren menjadi mata kuliah wajib yang diajarkan di kelas bersama dengan mata kuliah lain. Dengan tetap menjaga jumlah total SKS, mahasiswa mulai tahun itu bisa mendapatkan matakuliah bahasa Arab tiap semester selama 6 semester, Fiqh Muamalah 3 semester, dan mata kuliah tsaqafah lain secara lebih intensif. Dengan integrasi ini, diharapkan Sarjana Ekonomi lulusan Hamfara semakin mantap penguasaan tsaqafah Islamnya, sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pengembangan dan implementasi ekonomi Islam secara benar ditengah masyarakat.

Wisuda bukanlah merupakan sebuah akhir dari perjalanan tapi awal kehidupan nyata yang harus diemban oleh seorang sarjana ekonomi Islam, semoga segala ilmu dan pencapaiannya akan membawa kebaikan bagi diri, keluarga, Agama dan Ummat tentunya

Organizer

0274 2812537

email@steihamfara.ac.id

www.steihamfara.ac.id

STEI Hamfara

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta